Traductor intérprete

Traductor intérprete en Bilbao – Itzulpen eta interpretazio zerbitzuak Bilbon

¿Necesita un traductor en Bilbao?  Le ofrecemos servicios de traducción en el idioma que desee.

Itzultzaile bat behar duzu Bilbon? Itzulpen zerbitzuak nahi duzun hizkuntzan eskaintzen dizkizugu.

¿Celebra un congreso en Bilbao y requiere de un servicio de interpretación simultánea?

Kongresu bat egiten al duzu Bilbon eta aldibereko interpretazio-zerbitzu bat behar al duzu?

¿Recibe en Bilbao a clientes extranjeros?

Atzerriko bezeroak hartzen dituzu Bilbon?

¿Necesita el acompañamiento de un traductor-intérprete en el Bilbao Exhibition Centre?

Itzultzaile-interprete baten laguntza behar al duzu Bilbao Exhibition Centren?

¿Necesita encargar la traducción de cualquier texto?

Edozein testu itzultzeko eskatu behar duzu?

Soy Ángel García, traductor en Bilbao. Cuénteme como puedo ayudarle.

Ángel García naiz, itzultzailea Bilbon. Kontaidazu nola lagun zaitzakedan.

Le ofrezco servicios de traducción e interpretación
Itzulpen eta interpretazio zerbitzuak eskaintzen dizkizut

*Traducción de textos: le remito su texto traducido y revisado al idioma que desee

*Interpretación simultánea: traduzco en tiempo real su discurso

*Interpretación susurrada: traduzco en tiempo real su discurso sin equipo técnico a una o dos personas

*Interpretación consecutiva: traduzco su discurso una vez finalizada su intervención

*Interpretación bilateral o de enlace: traduzco su participación en una conversación o negociación

*Testuen itzulpena: zure testua itzulita eta berrikusita bidaltzen dizut nahi duzun hizkuntzara.

*Aldi bereko interpretazioa: bere diskurtsoa denbora errealean itzultzen dut

*Interpretazio xuxurlatua: talde teknikorik gabeko diskurtsoa denbora errealean itzultzen diot pertsona bati edo biri

*Ondoz ondoko interpretazioa: hitzaldia itzultzen dut hitzaldia amaitu ondoren

*Aldebiko interpretazioa edo lotura-interpretazioa: elkarrizketa edo negoziazio batean parte hartzea itzultzen dut

Experiencia en múltiples campos como la siderurgia, la construcción naval, agricultura, ganadería, pesca, industria y energía, comercio, transporte, hostelería, sanidad, automoción, agroalimentación, farmacéutica, cosmética, logística…

Esperientzia arlo askotan, hala nola siderurgian, ontzigintzan, nekazaritzan, abeltzaintzan, arrantzan, industrian eta energian, merkataritzan, garraioan, ostalaritzan, osasunean, automobilgintzan, nekazaritzako elikaduran, farmazian, kosmetikan, logistikan…

 

Mundu globalizatu batean inoiz baino beharrezkoagoa da mezu bakoitza zuzenean eta argi transmititzea gure entzuleei. Itzultzaile-interprete eta hizkuntza-zerbitzuen hornitzaile gisa, nire bezeroekin konfiantzazko harremanak finkatzea bilatzen dut, gizabanakoen, erakundeen eta enpresen arteko zubiak eraikitzeko komunikazio arrakastatsua, zehatza eta fidagarria bermatzeko.

En un mundo globalizado es más necesario que nunca transmitir cada mensaje de manera directa y clara a nuestra audiencia. Como traductor-intérprete y proveedor de servicios lingüísticos, busco afianzar relaciones de confianza con mi clientela para garantizar una comunicación exitosa, precisa y fidedigna para tender puentes entre individuos, organizaciones y empresas allende sus fronteras.

Cuénteme como puedo ayudarle y reciba un presupuesto en menos de 24 horas
Azaldu nola lagun zaitzakedan eta jaso aurrekontua 24 ordu baino lehen

experto-traductor-interprete-madrid