Διερμηνέας μεταφραστής

πολιτική απορρήτου

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/676 της ΕΕ για την προστασία δεδομένων με σκοπό τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, την απάντηση σε ερωτήματα και την εκτέλεση διοικητικών διαδικασιών.