Διερμηνέας μεταφραστής

Διδασκαλία

Είμαι καθηγητής ισπανικής γλώσσας για αλλοδαπούς με εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αυστρία και στην ιδιωτική αγορά. Προσφέρω διαδικτυακά μαθήματα σε όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και προετοιμασία για τις εξετάσεις DELE.

Είμαι επίσης καθηγητής γαλλικών για ισπανόφωνους με εμπειρία στην ιδιωτική αγορά. Προσφέρω διαδικτυακά μαθήματα σε όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες καθώς επίσης και προετοιμασία για τις εξετάσεις DELE και DALF.

ΠΕΊΤΕ ΜΟΥ ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΉΣΩ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΤΖΕΚΤ ΣΑΣ